The editors

De kernredactie van ERIS journal for humanities bestaat uit:

M. van den Broek
Master Logic, Universiteit van Amsterdam
max.vandenbroek1@student.uva.nl

Personal homepage

N. Korfker
Bachelor Wijsbegeerte en Theologie, Vrije Universiteit
n.korfker@student.vu.nl
H.C.E. La Roi
Research master Classics and ancient civilizations, Vrije Universiteit
h.c.e.la.roi@student.vu.nl
S.M. Rijkhoff
Bachelor Geschiedenis, Vrije Universiteit
s.m.rijkhoff@student.vu.nl
L. van der Veer
Bachelor Literatuur en samenleving – Nederlands, Vrije Universiteit
l2.vander.veer@student.vu.nl

The editors of ERIS journal for humanities are:

M. van den Broek
Master Logic, Universiteit van Amsterdam
max.vandenbroek1@student.uva.nl

Personal homepage

N. Korfker
Bachelors Philosophy and Theology, Vrije Universiteit
n.korfker@student.vu.nl
H.C.E. La Roi
Research master Classics and ancient civilizations, Vrije Universiteit
h.c.e.la.roi@student.vu.nl
S.M. Rijkhoff
Bachelor History, Vrije Universiteit
s.m.rijkhoff@student.vu.nl
L. van der Veer
Bachelor Literature and Society – Dutch, Vrije Universiteit
l2.vander.veer@student.vu.nl