Sponsors & partners

ERIS is een tijdschrift dat volledig in de lucht wordt gehouden door de bijdragen van onze sponsoren en advertenties. Wij zijn een tijdschrift met een voornamelijk jong publiek dat geïnteresseerd is in de geesteswetenschappen. Wilt u profiteren van deze doelgroep en u bovendien associëren met een uniek project in het Nederlandse taalgebied, neem dan contact met ons op via eris.fgw@vu.nl.

CLUE+CLUE+ VUE-01

Culture, cognition, history and heritage are central concerns of contemporary society, of relevance to all social domains and at all geographical scales. The Vrije Universiteit Amsterdam interfaculty Research Institute CLUE+ brings together top researchers from a wide variety of academic disciplines to jointly investigate these concerns and to reflect upon and formulate strategies towards societal challenges. Following the general VU profile themes, the focus is on challenges in the realm of connectedness, sustainability and governance.

With interdisciplinary projects addressing these topics in novel ways and with innovative techniques, CLUE+ aims to provide an inspiring research climate for young academic talents. Its international orientation makes it an ideal partner for fellow research institutes and for public organisations active in the arenas of culture, cognition, history and heritage, both within Europe and neighbouring regions.

Website: Clue+

Abraham Kuyper Centrum

Het Abraham Kuyper Centrum wil zowel op wetenschappelijk niveau als in het maatschappelijk debat de reflectie op de grote vragen die wetenschappelijk onderzoek oproept stimuleren en faciliteren.

Website: Abraham Kuyper Centrum

image002VU – Faculteit der Geesteswetenschappen

Website: Faculteit der Geesteswetenschappen


ERIS relies on sponsorships and advertising revenue for its financial backing. We are a journal with a predominantly young audience that is interested in the humanities. If you would like to engage with this audience and associate yourself with a unique project in the Netherlands, contact us at eris.fgw@vu.nl.

CLUE+CLUE+ VUE-01

Culture, cognition, history and heritage are central concerns of contemporary society, of relevance to all social domains and at all geographical scales. The Vrije Universiteit Amsterdam interfaculty Research Institute CLUE+ brings together top researchers from a wide variety of academic disciplines to jointly investigate these concerns and to reflect upon and formulate strategies towards societal challenges. Following the general VU profile themes, the focus is on challenges in the realm of connectedness, sustainability and governance.

With interdisciplinary projects addressing these topics in novel ways and with innovative techniques, CLUE+ aims to provide an inspiring research climate for young academic talents. Its international orientation makes it an ideal partner for fellow research institutes and for public organisations active in the arenas of culture, cognition, history and heritage, both within Europe and neighbouring regions.

Website: Clue+

Abraham Kuyper Centre

The Abraham Kuyper centre aims both in the academic sphere and in the public debate to stimulate and facilitate reflection on the big questions that scientific research raises.

Website: Abraham Kuyper Centrum

image002VU – Faculty of Humanities

Website: Faculteit der Geesteswetenschappen