Call for papers

(For English press here)

Is het niet zonde dat die werkstukken en scripties waar je met bloed, zweet en tranen aan gewerkt hebt verdwijnen in de prullenbak of hooguit in een archiefkast van je docent? Dat kan anders. ERIS: VU journal for humanities is een tijdschrift dat geesteswetenschappenstudenten een platform biedt om kennis te maken met wetenschappelijke publicatie. Ook dragen wij bij aan de humanities-matter-movement door aan de samenleving te laten zien waar de geesteswetenschappers nou eigenlijk mee bezig zijn.

Als je na je studie niet bij een of andere stomvervelende kantoorbaan wil belanden, loont het absoluut om publicaties op je cv te hebben. Naast de nuttige oefening, laat je aan potentiële werkgevers zien dat je een ‘schrijfdrift’ en ervaring met het professionele publicatieproces hebt.

Call for Papers: Challenging the status quo

Samenlevingen ontstaan en vergaan door het bevragen van de status quo. De status quo is het resultaat van innovaties en revoluties maar onvermijdelijk wordt ze door nieuwe ideeën bevraagd. ERIS zoekt papers en boekbesprekingen voor dit thema.

Voorbeelden voor paper onderwerpen:

 • Revoluties, zoals de Russische revolutie in 1917, de Iraanse revoluties in 1978, de industriële revolutie aan het begin van de 18e eeuw en de agrarische revolutie in 10.000BCE.
 • Het identificeren van de status quo in hedendaagse samenlevingen.
 • De technologische ontwikkelingen die de wereld doen krimpen en het menselijk bestaan met technologie integreert.
 • Speculaties over de hedendaagse politieke revolutie zoals Brexit en de verkiezing van president Trump.
 • De evolutie van ideeën zoals veranderingen in de tijdsgeest of in concepten zoals vrijheid van Plato tot Hegel.
 • Demografische veranderingen en migratie zoals het verouderen van samenlevingen en de huidige vluchtelingencrisis.
 • Uitvindingen zoals elektriciteit, wapens en het vliegtuig.
 • De ontdekking van ‘Nieuwe werelden’, zoals Amerika ten tijde van Columbus of de toekomstige ontdekking van leven op andere planeten.
 • De taal van doorbraken en hoe we nieuwe dimensies van betekenis kunnen conceptualiseren.
 • De waarde van de status quo en conservatisme in vergelijking met de waarde van progressiviteit.

De richtlijnen voor auteurs zijn te vinden op https://erisjournal.com/author-guidelines-nl-en. Artikelen dienen tussen de 2000 en 5000 woorden te zijn. Boekreviews dienen maximaal 2000 woorden lang te zijn. Inzendingen kunnen verstuurd worden naar eriscfp.fgw@vu.nl. De deadline voor deze cfp is 24-12-2017.

Call for Papers: Challenging the status quo

Societies rise and fall through challenges to the status quo. The status quo is the result of past innovations and revolutions, but inevitably new ideas will come to challenge it.

Examples:

 • Revolutions throughout history, such as the Russian revolutions in 1917, the Iranian revolution in 1978, the industrial revolution starting in the eighteenth century and the agricultural revolution in 10.000BCE.
 • Identifying the status quo within current cultures and societies.
 • The technological advancements that shrinked the world and led humans to live lives more intertwined with technology.
 • Speculations on the current political revolutions such as Brexit and the election of president Trump.
 • The evolution of ideas, such as changes in the Zeitgeist, or changes in e.g. the concept of freedom from Ancient Greece to Georg Wilhelm Hegel.
 • Shifts in demographics and migration, such as the aging of modern societies or the current refugee crisis.
 • Inventions such as electricity, weaponry and the aeroplane.
 • The effects of discoveries of ‘new worlds’, such as Columbus’ discovery of America or our possible forthcoming discovery of life on other planets.
 • The language of breakthroughs and how we can conceptualize new dimensions of meaning.
 • The value of the status quo and conservatism as opposed to the value of progress.

You can find the author guidelines on https://erisvu.wordpress.com/author-guidelines-nl-en. The maximum word count of book reviews is 2000. Articles should be between 2000 and 5000 words. The submissions should be sent to eriscfp.fgw@vu.nl before 24-12-2017.

http://facebook.com/eris.vu.fgw

https://erisvu.wordpress.com