Call for papers

(For English press here)

Is het niet zonde dat die werkstukken en scripties waar je met bloed, zweet en tranen aan gewerkt hebt verdwijnen in de prullenbak of hooguit in een archiefkast van je docent? Dat kan anders. ERIS: VU journal for humanities is een tijdschrift dat geesteswetenschappenstudenten een platform biedt om kennis te maken met wetenschappelijke publicatie. Ook dragen wij bij aan de humanities-matter-movement door aan de samenleving te laten zien waar de geesteswetenschappers nou eigenlijk mee bezig zijn.

Als je na je studie niet bij een of andere stomvervelende kantoorbaan wil belanden, loont het absoluut om publicaties op je cv te hebben. Naast de nuttige oefening, laat je aan potentiële werkgevers zien dat je een ‘schrijfdrift’ en ervaring met het professionele publicatieproces hebt.

Call for Papers: The Future

Eris is terug en we hopen op een nieuw gouden tijdperk in de nabije toekomst. De toekomst raakt ons allemaal (hopelijk), politici, denkers en anderen  proberen de toekomst te bepalen. Daarom is Eris nu op zoek naar papers met als thema de toekomst, een boekbespreking mag natuurlijk ook.

Voorbeelden van onderwerpen over de Toekomst

 • De toekomst van de geesteswetenschappen, het boek of de politiek.
 • Ethiek en de toekomst, bijvoorbeeld wat doet virtual reality met ons?
 • Denken over de toekomst, bijvoorbeeld Apocalypse denken, het beeld van verval bij Hesiodus of de vooruitgangsgedachte van de Verlichting.
 • Hoe zagen mensen door de tijd heen de toekomst? Hoe zagen/zien Plato en Trump de toekomst?
 • De toekomstbelofte van revoluties of politieke stromingen.
 • Hoe het verleden de toekomst definieert.
 • Het postmodernisme en de toekomst van de kunsten.

De richtlijnen voor auteurs zijn te vinden op https://erisjournal.com/author-guidelines-nl-en. Artikelen dienen tussen de 2000 en 5000 woorden te zijn. Boekreviews dienen maximaal 2000 woorden lang te zijn. Inzendingen kunnen verstuurd worden naar eriscfp.fgw@vu.nl. De deadline voor deze cfp is 07-12-2018.

Call for Papers: The Future

Eris is back and we hope to enjoy a new golden age in the future. The future touches us all (hopefully) politicians, thinkers, and others who try to define the future. Therefore, Eris is looking for papers about the future. Reviewing a book is of course also an option.

Examples of subjects

 • The future of the arts, the book or politics.
 • Ethics and the future, for instance, what will virtual reality do with us?
 • Thinking about the future. For instance, thinking about the Apocalypse, Hesiod’s view of decline through the ages, or the notion of progress in the Enlightenment.
 • How do people through time saw the future? How did/do Plato and Trump view the future?
 • The promise of the future in revolutions or political movements.
 • How does the past define the future?
 • Postmodernism and the future of art.

You can find the author guidelines on https://erisvu.wordpress.com/author-guidelines-nl-en. The maximum word count of book reviews is 2000. Articles should be between 2000 and 5000 words. The submissions should be sent to eriscfp.fgw@vu.nl before 07-12-2018.

http://facebook.com/eris.vu.fgw

https://erisvu.wordpress.com